AGENT PZU Z WROCŁAWIA. ZADZWOŃ I POROZMAWIAJ +48 883 960 444

 | WIOSENNE ZNIŻKI NA UBEZPIECZENIA PZU | SAMOCHÓD -15% | FIRMA -40% | DOM/MIESZKANIE WARIANT ALL RISK -50%

OC DOBROWOLNE, OC OBOWIĄZKOWE

Dla kogo?

Dla małych i średnich przedsiębiorców.

 

Korzyści:

W ramach umowy PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie co do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany.

Dzieki temu ubezpieczeniu świadomie minimalizujez ryzyko związane z wykonywaniem zawodu.

 

Szeroki zakres klauzul dodatkowych pozwoli dopasować zakres ochrony idealny dla Ciebie:

 OC pracowni architektonicznej
 OC kancelarii prawniczej
 OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych
 OC lekarza weterynarii, technika weterynarii
 OC tłumacza
 OC doradcy podatkowego w zakresie nieobjętym obowiązkowymi ubezpieczeniami
 OC doradcy technicznego
 OC syndyka
 OC urbanisty
 OC projektanta technicznego
 OC adwokata
 OC radcy prawnego
 OC notariusza
 OC rzecznika patentowego
 OC podmiotu wykonującego doradztwo podatkowe
 OC podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań podatkowych
 OC podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
 OC architekta
 OC inżyniera budownictwa
 OC komornika sądowego
 OC zarządcy nieruchomości
 OC rzeczoznawcy majątkowego
 OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
 OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
 OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
 OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

 

Zakres obejmuje Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością lub posiadanym mieniem.

 

Szczegółów dowiesz się bezpośrednio od agenta ubezpieczeniowego: kontakt z agentem PZU.

Ubezpieczenia OC Zawodowe dla MSP 0 out of 5 based on 0 ratings.